Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣO Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) ιδρύθηκε το 1963 με στόχο ‘’εντός πενταετίας να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτήρια’’. Τα χρόνια πέρασαν, ο Οργανισμός από υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ μετεξελίχθηκε στην ανώνυμη εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε., κτίστηκαν νέα σχολεία, αν και η διπλοβάρδια δεν έχει εξαλειφθεί. Πάντως στο πενταετές πλάνο του 2008-2012 ο ΟΣΚ σχεδιάζει το ‘’Έξυπνο Σχολείο’’ με τις βιοκλιματικές εφαρμογές, προχωρά σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) και έπεται συνέχεια.

Το πενταετές πρόγραμμα (2008-2012) του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων προβλέπει την κατασκευή 1.233 νέων βιοκλιματικών σχολείων, ενώ υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά 10.000 τόνους .

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΚ (Π.Παταργιάς) σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα "Free Sunday"(http://www.freesunday.gr/) αναφέρει πως, ενώ το μόνο βιοκλιματικό σχολείο που λειτουργεί είναι το νηπιαγωγείο στο Π. Φάληρο , μελετούν άλλα 60 βικλιματικά σχολεία και εκείνος εκτιμά ότι σε ένα χρόνο απο σήμερα θα βρίσκονται σε φάση κατασκευής!!! Στις προδιαγραφές αυτών των σχολείων περιλαμβάνονται βιοκλιματικές δράσεις όπως:φωτοβολταϊκά στοιχεία, συστήματα εκτεταμένης σκίασης, δροσισμός και καλός αερισμός μέσω ανοιγμάτων, αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα, δεξαμενές για συλλογή ομβρίων υδάτων, βαλβίδες στις βρύσες για περιορισμένη ροή νερού, πράσινα δώματα, υψηλή και πυκνή φύτευση κ.α. Αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις, όπως τοποθέτηση αισθητήρων διοξειδίου του άνθρακα σε 570 αίθουσες στην Αττική, φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 2 σχολεία, ενώ έχουν δημοπρατήσει νέο έργο 1.000.000 Ευρώ για την υλοποίηση Φ/Σ σε άλλα 10 σχολεία. Περισσότερα για τη μελέτη αυτή του ΟΣΚ στη διεύθυνση:
ΠΗΓΕΣ:'Free Sunday' και το πολύ ενδιαφέρον blog :http://nikosictedu.blogspot.com/