Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Με αφορμή το μάθημα της Γλώσσας Γ΄τάξης "Μικρομαγειρέματα" οι μαθητές έγιναν "Ερευνητές της Νοστιμιάς" . Κατάρτισαν ερωτηματολόγιο, χωρίστηκαν σε ομάδες, πήραν τα τετράδια-σημειωματάριά τους και πήγαν στους δασκάλους του σχολείου μας για να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους. Ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν κυρίως να αποκτήσουν ευχέρεια στο να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και την ομάδα τους και να εξηγούν το λόγο της δράσης τους, αλλά και να αντιληφθούν την έννοια του ερωτηματολογίου, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την κατάρτιση πινάκων και να εμπλακούν σε συζήτηση με επιχειρήματα για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η εργασία έγινε στα τετράδιά τους και μεταφέρθηκε στον υπολογιστή από τη δασκάλα τους, ώστε να γίνει παρουσίαση στην τάξη και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα γραφήματα.

Οι μαθητές της Γ΄ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΤΙΜΙΑΣ

Photobucket