Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Κηδείας εγκώμιο

Στις εκκλησίες Σου
θα με δεις να μπαίνω
μόνο σε κηδείες.
Εκτός απ' της απώλειας
την οργή και την οδύνη
πρέπει συχνά και τη νεκρώσιμη
ν' ακούω ακολουθία.
Ν' ακούω πως κάποτε
περ' απ' τους τ' αγαθά
όλοι οι τα φαύλα πράξαντες
- και ποιος να εξαιρεθεί;-
απ' τη γαλήνη των μνημείων θα εγερθούν
αβοήθητοι σε Ανάσταση ,λες , Κρίσεως.
Τέλος πρέπει ν' ακούω πως νίπτεις και τα χείρας
ότι ου ποιείς το θέλημά Σου
αλλά εκείνο ενός αόριστου Πατρός.
Κηδεία
τυφλή απειλή
υπόσχεσης αθέτηση.
Κηδεία
Μεγάλη εσύ Παρασκευή του ανθρώπου
δίχως Σάββατο.

            Γιάννης Βαρβέρης "Ο άνθρωπος Μόνος"